Razpisi

Program DIGITALNA Europa za področje digitalnih spretnosti Financiranje magistrskih in dodiplomskih programov na področju digitalnih tehnologij ter interdisciplinarnih programov, ki združujejo tradicionalne predmete in tehnologijo. Financiranje je na voljo konzorcijem univerz, raziskovalnih središč in podjetij, cilj pa je usposobiti več strokovnjakov s področja IKT in opolnomočiti strokovnjake v sektorjih, ki niso povezani z IKT, z digitalnimi znanji. 24. jan. 2023 Evropska komisija 56.000.000,00 Digital Europe razpisi Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 Načrtujete posodobitev proizvodnega procesa vašega podjetja kljub epidemiji COVID-19? Potrebujete posojilo za financiranje obratnih sredstev za namen ohranitve delovanja podjetja in izboljšanje likvidnosti? 31. dec. 2022 Sklad skladov SID banke 2.500.000,00 Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) Kredit za naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva, ki se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. Do porabe sredstev Sklad skladov SID Banke 10.000.000,00 Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke Načrtujete projekt, s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu? 31. dec. 2023 Sklad skladov SID banke 10.000.000,00 Vavčer za pripravo digitalne strategije Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. 31. mar. 2023 Slovenski podjetniški sklad 9.999,00 Vavcer za pripravo digitalne strategije Vavčer za kibernetsko varnost Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od proadaje. 31. mar. 2023 Slovenski podjetniški sklad 9.999,00 Vavcer pic Vavčer za digitalni marketing Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 31. mar. 2023 Slovenski podjetniški sklad 8.500,00 Vavcer pic Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. 31. mar. 2023 Slovenski podjetniški sklad 9.999,00 Vavcer pic